Sena Testamentas

Naujos Testamentas

Morkaus 3:35 Biblija, arba Šventasis Raštas (LBD)

Kas tik vykdo Dievo valią, tas man ir brolis, ir sesuo, ir motina“.

Skaityti visą skyrių Morkaus 3

Rodyti Morkaus 3:35 kontekste