Sena Testamentas

Naujos Testamentas

Judo 1:15 Biblija, arba Šventasis Raštas (LBD)

įvykdyti visiems teismo ir nubausti visų bedievių už visus bedieviškus darbus, už visus piktus žodžius, kuriuos prieš jį kalbėjo bedieviai nusidėjėliai“.

Skaityti visą skyrių Judo 1

Rodyti Judo 1:15 kontekste