Sena Testamentas

Naujos Testamentas

Filemonui 1:6 Biblija, arba Šventasis Raštas (LBD)

Meldžiu, kad tavoji tikėjimo bendrystė būtų veiksminga ir išaugtų į pažinimą visokio gėrio mumyse, nukreipto į Kristų.

Skaityti visą skyrių Filemonui 1

Rodyti Filemonui 1:6 kontekste