Skyriai

  1. 1

Sena Testamentas

Naujos Testamentas

3 Jono 1 Biblija, arba Šventasis Raštas (LBD)

1. Vyresnysis mylimajam Gajui, kurį aš myliu tiesoje.

2. Mielasis, linkiu, kad viskas tau taip gerai sektųsi ir būtum sveikas, kaip sekasi tavo sielai.

3. Aš labai apsidžiaugiau, kai atvykę broliai paliudijo apie tavo teisumą, kaip tu vaikščioji tiesoje.

4. Aš nerandu didesnio džiaugsmo, kaip klausytis, jog mano vaikai gyvena tiesoje.

5. Mielasis, tu ištikimai elgiesi, pagelbėdamas broliams, ypač atvykstantiems iš kitur.

6. Jie ir paliudijo Bažnyčiai apie tavo meilę. Tu puikiai padarysi, išruošdamas juos į kelionę taip, kaip Dievui patinka.

7. Jie leidosi keliauti jo vardo labui, nieko neimdami iš pagonių.

8. Mes turime tokius žmones svetingai priimti, kad taptume tiesos bendradarbiais.

9. Aš esu šį tą parašęs Bažnyčiai. Bet mėgstantis jiems vadovauti Diotrefas nepripažįsta mūsų.

10. Todėl jei atvyksiu, priminsiu jo darbus, kuriuos jis daro skleisdamas apie mus piktas kalbas; nesitenkindamas tuo, nei pats nepriima brolių, nei kitiems, kurie norėtų priimti, neleidžia ir net išmeta juos iš bendruomenės.

11. Mielasis, nesek tuo, kas pikta, bet tuo, kas gera. Kuris daro gera, yra iš Dievo, o kuris pikta, nėra matęs Dievo.

12. Apie Demetriją gerai liudija visi ir pati tiesa. Ir mes liudijame, o tu žinai, kad mūsų liudijimas tikras.

13. Dar daug ką turėčiau tau rašyti, bet nenoriu rašyti rašalu ir plunksna.

14. Tikiuosi greitai pamatyti tave ir pasikalbėti gyvu žodžiu.

15. Ramybė tau! Sveikina tave bičiuliai. Sveikink draugus pavardžiui!