Sena Testamentas

Naujos Testamentas

2 Tesalonikiečiams 1:1 Biblija, arba Šventasis Raštas (LBD)

Paulius, Silvanas ir Timotiejus tesalonikiečių Bažnyčiai Dieve, mūsų Tėve, ir Viešpatyje Jėzuje Kristuje.

Skaityti visą skyrių 2 Tesalonikiečiams 1

Rodyti 2 Tesalonikiečiams 1:1 kontekste