Skyriai

  1. 1
  2. 2
  3. 3
  4. 4
  5. 5
  6. 6

Sena Testamentas

Naujos Testamentas

1 Timotiejui 6 Biblija, arba Šventasis Raštas (LBD)

1. Vergai, esantys po jungu, telaiko savo šeimininkus vertais visokeriopos pagarbos, kad nebūtų peikiamas Dievo vardas ir mokymas.

2. O tie, kurie turi tikinčius šeimininkus, tegul jų neniekina už tai, kad jie yra broliai; verčiau tegul jiems dar geriau tarnauja, nes jie, būdami tikintys ir mylimi, įvertina gerus tarnavimo darbus.

3. Taip mokyk, taip ragink!Jei kas nors moko kitaip ir nesutinka su sveikais mūsų Viešpaties Jėzaus Kristaus žodžiais bei maldingumo mokslu,

Tikri mokytojai ir klaidintojai

4. tas yra pasipūtėlis, nieko neišmano, serga nuo ginčų ir nuo svaidymosi žodžiais, iš kurių gimsta pavydas, nesutarimas, piktžodžiavimas, blogi įtarinėjimai

5. ir kivirčai tarp sugedusio proto žmonių, praradusių tiesos nuovoką ir manančių, jog maldingumas esąs pasipelnymo šaltinis.

6. Žinoma, maldingumas yra didelis pelnas, kai pasitenkinama tuo, ką turi.

7. Juk mes nieko neatsinešėme į pasaulį ir nieko neišsinešime.

8. Turėdami maisto ir drabužį, būkime patenkinti.

9. Kas geidžia pralobti, pakliūva į pagundą ir į spąstus bei į daugelį neprotingų ir kenksmingų aistrų, kurios žmones sugadina ir pražudo.

10. Visų blogybių šaknis yra meilė pinigams. Kai kurie, jai pasidavę, nuklydo nuo tikėjimo ir patys save drasko daugybe kančių.

Pamokymai

11. O tu, Dievo žmogau, bėk nuo tų dalykų! Verčiau vykis teisumą, maldingumą, tikėjimą, meilę, ištvermę, romumą.

12. Kovok gerąją tikėjimo kovą, pagauk amžinąjį gyvenimą, kuriam esi pašauktas ir kuriam pateikei gerą išpažinimą daugelio liudytojų akyse.

13. Dėl Dievo, kuris visiems duoda gyvybę, ir dėl Kristaus Jėzaus, kuris prie Poncijaus Piloto pateikė gerą išpažinimą, aš tau įsakau

14. išlaikyti įsakymą be dėmės ir priekaišto iki pasirodys mūsų Viešpats Jėzus Kristus.

15. Jį skirtu laiku apreikšpalaimintasis, vienintelis Valdovas,karalių Karalius ir viešpačių Viešpats,

16. vienatinis Nemirtingasis,kuris gyvena neprieinamoje šviesoje,kurio joks žmogus neregėjo ir negali regėti.Jam šlovė ir amžinoji valdžia! Amen.

17. Šio pasaulio turtuoliams įsakyk, kad nesididžiuotų ir nesudėtų vilčių į nepatikimus turtus, bet viltųsi Dievu, kuris apsčiai visko mums teikia mūsų džiaugsmui.

18. Tegul jie daro gera, lobsta gerais darbais, esti dosnūs, dalijasi su kitais.

19. Šitaip jie susikraus lobį – gerus pamatus ateičiai, kad pasiektų tikrąjį gyvenimą.

20. O Timotiejau, sergėk tau patikėtą turtą, vengdamas pasaulio tuščiažodžiavimo ir tariamojo pažinimo prieštaringų teigimų,

21. nes kai kurie, jį pamėgę, nuklydo nuo tikėjimo.Malonė su jumis!