Skyriai

  1. 1
  2. 2
  3. 3
  4. 4
  5. 5
  6. 6

Sena Testamentas

Naujos Testamentas

1 Timotiejui 4 Biblija, arba Šventasis Raštas (LBD)

Klaidų skleidėjai

1. Dvasia aiškiai sako, kad paskučiausiais laikais kai kurie žmonės atkris nuo tikėjimo, pasidavę klaidinančioms dvasioms ir demonų mokslams,

2. veidmainingiems melo skelbėjams, kurių sąžinė paženklinta įdagu,

3. draudžiantiems tuoktis, liepiantiems susilaikyti nuo maisto, kurį yra sukūręs Dievas, kad jį su padėka priimtų tikintieji ir pažinusieji tiesą.

4. Kiekvienas Dievo tvarinys yra geras, ir niekas neatmestina, kas priimama su padėka,

5. nes tai pašventinama Dievo žodžiu ir malda!

6. Jeigu šitaip aiškinsi broliams, būsi geras Kristaus Jėzaus tarnas, mintantis tikėjimo žodžiais ir tikruoju mokslu, kuriam esi atsidavęs.

7. Venk nerimtų bobiškų pasakų. Ugdykis maldingumą.

8. Kūno mankštinimas nedaug kam tinka, o maldingumas viskam naudingas, nes jam skirtas esamojo ir būsimojo gyvenimo pažadas.

9. Štai tikras žodis, vertas visiško pritarimo:

10. mes todėl ir triūsiame bei kovojame, kad pasitikime gyvuoju Dievu, kuris yra visų žmonių, o ypač tikinčiųjų, Gelbėtojas.

11. Taip įsakinėk ir mokyk!

12. Niekas tegul neniekina tavo jaunystės. Tiktai pats būk tikintiesiems pavyzdys žodžiu, elgesiu, meile, tikėjimu, skaistumu.

13. Kol atvyksiu, užsiiminėk skaitymu, raginimu, mokymu.

14. Nepamiršk tavyje esančios malonės dovanos, kuri tau buvo suteikta pranašo ištarme kartu su vyresniųjų rankų uždėjimu.

15. Rūpinkis šitais dalykais, atsidėk jiems, kad visi matytų tavo pažangą.

16. Žiūrėk savęs ir mokslo, ištverk šiuose darbuose! Taip veikdamas išganysi ir save, ir savo klausytojus.