Sena Testamentas

Naujos Testamentas

1 Timotiejui 2:2 Biblija, arba Šventasis Raštas (LBD)

už karalius ir visus vyresnybėje esančius, idant galėtume tyliai ramiai gyventi visokeriopai maldingą ir gerbtiną gyvenimą.

Skaityti visą skyrių 1 Timotiejui 2

Rodyti 1 Timotiejui 2:2 kontekste