Skyriai

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5
 6. 6
 7. 7
 8. 8
 9. 9
 10. 10
 11. 11
 12. 12
 13. 13
 14. 14
 15. 15
 16. 16

Sena Testamentas

Naujos Testamentas

1 Korintiečiams 11 Biblija, arba Šventasis Raštas (LBD)

1. Sekite mano pavyzdžiu, kaip ir aš seku Kristumi!

2. Aš jus giriu, kad jūs visame kame prisimenate mane ir tvirtai laikotės nurodymų, kokius esu jums davęs.

Galvos dengimas

3. Noriu, kad žinotumėte, jog kiekvieno vyro galva yra Kristus, moters galva – vyras, o Kristaus galva – Dievas.

4. Kiekvienas vyras, melsdamasis ar pranašaudamas apdengta galva, paniekina savo galvą.

5. Ir kiekviena moteris, kuri meldžiasi ar pranašauja neapgobta galva, paniekina savo galvą; tai tolygu būti nuskustai.

6. Jei jau moteris neapsigobia, tai tegul ir nusikerpa! O jei moteriai gėda nusikirpti ar nusiskusti plaukus, tegul apsigobia.

7. Vyrui nereikia gobti galvos, nes jis yra Dievo atvaizdas ir atšvaitas. O moteris yra vyro atšvaitas.

8. Juk ne vyras padarytas iš moters, bet moteris iš vyro,

9. taip pat ne vyras buvo sutvertas moteriai, o moteris vyrui.

10. Todėl moteris privalo turėti ant galvos valdymo ženklą dėl angelų.

11. Bet Viešpatyje nei moteris ką reiškia be vyro, nei vyras be moters.

12. Kaip moteris kilusi iš vyro, taip vyras gimsta iš moters, o visa yra iš Dievo.

13. Spręskite patys: argi tinka moteriai melsti Dievą neapsigobusiai?

14. Argi pati prigimtis jūsų nemoko, jog vyrui gėda nešioti ilgus plaukus?

15. Tuo tarpu moteriai garbė turėti ilgus plaukus. Mat plaukai jai duoti vietoj dangalo.

16. Jei kas dar norėtų ginčytis, težino, jog nei mes neturime tokio papročio, nei Dievo Bažnyčios.

Viešpaties vakarienė

17. Duodamas šiuos nurodymus, aš jūsų negiriu, nes jūsų susirinkimai išeina ne į gera, bet į bloga.

18. Pirmiausia man teko girdėti, kad jums susirinkus kaip Bažnyčiai, tarp jūsų esama skilimų, ir aš iš dalies tuo tikiu.

19. Juk turi pas jus būti atskalų, kad išeitų aikštėn, kurie iš jūsų yra išmėginti žmonės.

20. Taigi jūs susirinkę draugėn nebevalgote Viešpaties vakarienės,

21. nes kiekvienas pirmiausia ima valgyti savo maistą, ir vienas lieka alkanas, o kitas nusigeria.

22. Argi neturite savo namų pavalgyti ir išgerti? O gal norite paniekinti Dievo Bažnyčią ir sugėdinti nepasiturinčius? Kas man belieka sakyti? Pagirti? Ne! Už šitai nepagirsiu.

23. Aš gavau iš Viešpaties ir perdaviau jums, kad Viešpats Jėzus tą naktį, kurią buvo išduotas, paėmė duoną,

24. padėkojęs laužė ir tarė: „Tai yra mano kūnas už jus. Tai darykite mano atminimui“.

25. Taip pat po vakarienės jis paėmė taurę ir tarė: „Ši taurė yra Naujoji Sandora mano kraujyje. Kiek kartų gersite, darykite tai mano atminimui“.

26. Taigi, kada tik valgote šitą duoną ir geriate iš šitos taurės, jūs skelbiate Viešpaties mirtį, kol jis ateis.

27. Todėl kas nevertai valgo tos duonos ar geria iš Viešpaties taurės, tas nusikals Viešpaties Kūnui ir Kraujui.

28. Teištiria žmogus pats save ir tada tevalgo tos duonos ir tegeria iš tos taurės.

29. Kas valgo ir geria, to Kūno nepaisydamas, tas valgo ir geria sau pasmerkimą.

30. Todėl tarp jūsų daug silpnų bei ligotų ir nemaža užmigusių.

31. Jei mes patys savęs paisytume, tai nebūtume teisiami.

32. O kai Viešpats mus teisia, tai ir pabaudžia, kad nebūtume pasmerkti kartu su pasauliu.

33. Taigi, mano broliai, kai renkatės Vakarienės, palaukite vieni kitų.

34. Jei kas išalkęs, tepavalgo namie, kad nesirinktumėte pasmerkimo užsitraukti.Kitus reikalus sutvarkysiu atvykęs.