គម្ពីរសញ្ញាចាស់

គម្ពីរសញ្ញាថ្មី

២ ពេត្រុស 1:5 Khmer Standard Version (KHSV)

ហេតុ​នេះ បង‌ប្អូន​ត្រូវ​ខ្នះ‌ខ្នែង​ឲ្យ​អស់​ពី​សមត្ថ‌ភាព បន្ថែម​កិរិយា​ល្អ​ឥត​ខ្ចោះពី​លើ​ជំនឿ បន្ថែម​ការ​ស្គាល់​ព្រះ‌អង្គ​ពី​លើ​កិរិយា​ល្អ

សូមអានជំពូកពេញលេញ ២ ពេត្រុស 1

មើល២ ពេត្រុស 1:5នៅក្នុងបរិបទ