គម្ពីរសញ្ញាចាស់

គម្ពីរសញ្ញាថ្មី

១ កូរិន‌ថូស 8:11 Khmer Standard Version (KHSV)

ព្រះ‌គ្រិស្ដ​បាន​សោយ​ទិវង្គត ដើម្បី​សង្គ្រោះ​អ្នក​ទន់​ខ្សោយ​នោះ ប៉ុន្តែ ការ​ចេះ​ដឹង​របស់​បង‌ប្អូន បែរ​ជា​នាំ​គេ​ឲ្យ​វិនាស​អន្តរាយ​ទៅ​វិញ!

សូមអានជំពូកពេញលេញ ១ កូរិន‌ថូស 8

មើល១ កូរិន‌ថូស 8:11នៅក្នុងបរិបទ