គម្ពីរសញ្ញាចាស់

គម្ពីរសញ្ញាថ្មី

ភីលីព 3:19 Khmer Standard Version (KHSV)

ដល់​ទី​បំផុត អ្នក​ទាំង​នោះ​ត្រូវ​វិនាស​អន្តរាយ គេ​យក​ក្រពះ​ធ្វើ​ជា​ព្រះ យក​កេរ្តិ៍​ខ្មាស​ធ្វើ​ជា​កិត្តិយស ហើយ​គិត​តែ​ពី​អ្វីៗ​ដែល​នៅ​លើ​ផែន‌ដី​នេះ​ប៉ុណ្ណោះ។

សូមអានជំពូកពេញលេញ ភីលីព 3

មើលភីលីព 3:19នៅក្នុងបរិបទ