គម្ពីរសញ្ញាចាស់

គម្ពីរសញ្ញាថ្មី

កូឡូស 3:8 Khmer Standard Version (KHSV)

តែ​ឥឡូវ​នេះ សូម​បង‌ប្អូន​បោះ‌បង់​កំហឹង ចិត្ត​ក្ដៅ​ក្រហាយ ចិត្ត​អាក្រក់ ពាក្យ​ជេរ‌ប្រមាថ ពាក្យ​ទ្រគោះ​បោះ‌បោក​ដែល​ចេញ​ពី​មាត់​របស់​បង‌ប្អូន​ចោល​ទៅ។

សូមអានជំពូកពេញលេញ កូឡូស 3

មើលកូឡូស 3:8នៅក្នុងបរិបទ