គម្ពីរសញ្ញាចាស់

គម្ពីរសញ្ញាថ្មី

អេសាយ 51:8 Khmer Standard Version (KHSV)

ដ្បិត​ពួក​គេ​នឹង​ត្រូវ​វិនាសដូច​សម្លៀក‌បំពាក់ និង​រោម​ចៀមត្រូវ​កណ្ដៀរ​ស៊ី​បំផ្លាញតែ​សេចក្ដី​សុចរិត និង​ការ​សង្គ្រោះ​របស់​យើងនៅ​ស្ថិត‌ស្ថេរ​អស់‌កល្ប​ជា​អង្វែង​ត​រៀង​ទៅ។

សូមអានជំពូកពេញលេញ អេសាយ 51

មើលអេសាយ 51:8នៅក្នុងបរិបទ