គម្ពីរសញ្ញាចាស់

គម្ពីរសញ្ញាថ្មី

អេម៉ុស 5:1 Khmer Standard Version (KHSV)

កូន​ចៅ​អ៊ីស្រា‌អែល​អើយចូរ​នាំ​គ្នា​ស្ដាប់​ពាក្យ​នេះ!ចូរ​ស្ដាប់​ទំនួញ​ដែល​ខ្ញុំ​ស្មូត្រ​អំពី​អ្នក​រាល់​គ្នា!

សូមអានជំពូកពេញលេញ អេម៉ុស 5

មើលអេម៉ុស 5:1នៅក្នុងបរិបទ