គម្ពីរសញ្ញាចាស់

គម្ពីរសញ្ញាថ្មី

ហាបា‌គូក 3:10 Khmer Standard Version (KHSV)

ភ្នំ​ឃើញ​ព្រះ‌អង្គ នាំ​គ្នា​ភ័យ​ញាប់‌ញ័រភ្លៀង​ក៏​បង្អុរ​ចុះ​មក​ដែរមហា​សាគរ​ពុះ​កញ្ជ្រោល​យ៉ាង​គគ្រឹក‌គគ្រេងធ្វើ​ឲ្យ​មាន​រលក​ធំៗ។

សូមអានជំពូកពេញលេញ ហាបា‌គូក 3

មើលហាបា‌គូក 3:10នៅក្នុងបរិបទ