គម្ពីរសញ្ញាចាស់

គម្ពីរសញ្ញាថ្មី

ម៉ាឡា‌គី 4:1 Khmer Standard Version (KHSV)

ដ្បិត​ថ្ងៃ​ដែល​យើង​វិនិច្ឆ័យ​ទោសជិត​មក​ដល់​ហើយថ្ងៃ​នោះ ប្រៀប​បាន​នឹង​ភ្លើង​ដ៏​សន្ធោ‌សន្ធៅ។មនុស្ស​ព្រហើន មនុស្ស​ប្រព្រឹត្ត​អំពើ​អាក្រក់នឹង​ប្រៀប​ដូច​ជា​ចំបើង។ថ្ងៃ​នោះ​នឹង​ឆេះ​កម្ទេច​ពួក​គេឥត​ទុក​ឲ្យ​នៅ​សេស‌សល់​អ្វី​ឡើយ- នេះ​ជា​ព្រះ‌បន្ទូល​របស់​ព្រះ‌អម្ចាស់នៃ​ពិភព​ទាំង​មូល។

សូមអានជំពូកពេញលេញ ម៉ាឡា‌គី 4

មើលម៉ាឡា‌គី 4:1នៅក្នុងបរិបទ