គម្ពីរសញ្ញាចាស់

គម្ពីរសញ្ញាថ្មី

ម៉ាឡា‌គី 2:11 Khmer Standard Version (KHSV)

ជន‌ជាតិ​យូដា​បាន​ក្បត់​នឹង​សម្ពន្ធ‌មេត្រី​នេះពួក​គេ​បាន​ប្រព្រឹត្ត​អំពើ​ដ៏​គួរ​ស្អប់​ខ្ពើម​នៅស្រុក​អ៊ីស្រា‌អែល និង​នៅ​ក្រុង​យេរូ‌សាឡឹម។យូដា​បាន​ប្រមាថ​ទី‌សក្ការៈ​របស់​ព្រះ‌អម្ចាស់ជា​កន្លែង​ដែល​ព្រះ‌អង្គ​ស្រឡាញ់គឺ​ពួក​គេ​រៀប‌ការ​ជា​មួយ​ស្ត្រីដែល​ថ្វាយ‌បង្គំ​ព្រះ​ដទៃ។

សូមអានជំពូកពេញលេញ ម៉ាឡា‌គី 2

មើលម៉ាឡា‌គី 2:11នៅក្នុងបរិបទ