គម្ពីរសញ្ញាចាស់

គម្ពីរសញ្ញាថ្មី

ណាហ៊ូម 3:19 Khmer Standard Version (KHSV)

គ្មាន​អ្វី​ព្យាបាល​អ្នក​ឲ្យ​ជា​សះ‌ស្បើយ​បាន​ទេព្រោះ​អ្នក​ត្រូវ​របួស​ធ្ងន់‌ធ្ងរ​ពេក។អស់​អ្នក​ដែល​ឮ​ដំណឹង​អំពី​មហន្ត‌រាយ​របស់​អ្នកនឹង​នាំ​គ្នា​ទះ​ដៃ​អរដ្បិត​មនុស្ស​គ្រប់ៗ​គ្នា​សុទ្ធ​តែ​បាន​រង​នូវអំពើ​ឃោរ‌ឃៅ​របស់​អ្នក។

សូមអានជំពូកពេញលេញ ណាហ៊ូម 3

មើលណាហ៊ូម 3:19នៅក្នុងបរិបទ