គម្ពីរសញ្ញាថ្មី

២ កូរិនថូស 3:7 Khmer Christian Bible (KCB)

​បើ​អក្សរ​ចារឹក​លើ​ថ្ម​ ដែល​ជា​មុខងារ​បម្រើ​សេចក្ដី​ស្លាប់​មាន​សិរី​រុងរឿង​រហូត​ធ្វើ​ឲ្យកូនចៅ​អ៊ីស្រាអែល​មិន​អាច​សម្លឹង​មើល​មុខ​លោក​ម៉ូសេ​ចំ​ដោយ​ព្រោះ​តែ​សិរី​ល្អ​នៅ​លើ​មុខ​របស់​គាត់​ ដែល​នឹង​សាបសូន្យ​ទៅ​

សូមអានជំពូកពេញលេញ ២ កូរិនថូស 3

មើល២ កូរិនថូស 3:7នៅក្នុងបរិបទ