គម្ពីរសញ្ញាថ្មី

២ កូរិនថូស 12:10 Khmer Christian Bible (KCB)

ហេតុនេះ​ហើយ​ ដោយ​ព្រោះ​ព្រះគ្រិស្ដ​ ខ្ញុំ​ពេញចិត្ដ​នឹង​ភាព​កម្សោយ​ ការ​ត្មះតិះដៀល​ ការ​លំបាក​ ការ​បៀត​បៀន​ ព្រមទាំង​សេចក្ដី​ទុក្ខ​ព្រួយ​ ដ្បិត​ពេលណា​ខ្ញុំ​ខ្សោយ​ ពេល​នោះ​ខ្ញុំ​រឹងមាំ។​

សូមអានជំពូកពេញលេញ ២ កូរិនថូស 12

មើល២ កូរិនថូស 12:10នៅក្នុងបរិបទ