គម្ពីរសញ្ញាថ្មី

១ ថែស្សាឡូនីច 3:3 Khmer Christian Bible (KCB)

ដើម្បី​កុំ​ឲ្យ​នរណា​ម្នាក់​ត្រូវ​រង្គីរ​ដោយ​ព្រោះ​សេចក្តី​វេទនា​ទាំង​នេះ​ឡើយ​ ដ្បិត​អ្នក​រាល់គ្នា​ដឹង​ហើយ​ថា​ ព្រះជាម្ចាស់​បាន​តម្រូវ​ឲ្យ​យើង​ជួប​ប្រទះ​សេចក្តី​វេទនា​បែប​នេះ។​

សូមអានជំពូកពេញលេញ ១ ថែស្សាឡូនីច 3

មើល១ ថែស្សាឡូនីច 3:3នៅក្នុងបរិបទ