គម្ពីរសញ្ញាថ្មី

១ ថែស្សាឡូនីច 1:10 Khmer Christian Bible (KCB)

ព្រមទាំង​រង់​ចាំ​ព្រះរាជ​បុត្រា​របស់​ព្រះអង្គ​យាង​មក​ពី​ស្ថានសួគ៌​ ដែល​ព្រះអង្គ​បាន​ប្រោស​ឲ្យ​រស់​ពី​ការ​សោយ​ទិវង្គត​ឡើង​វិញ​ គឺ​ជា​ព្រះយេស៊ូ​ ដែល​រំដោះ​យើង​ឲ្យ​រួច​ពី​សេចក្ដី​ក្រោធ​ ដែល​នឹង​មក​ដល់។​

សូមអានជំពូកពេញលេញ ១ ថែស្សាឡូនីច 1

មើល១ ថែស្សាឡូនីច 1:10នៅក្នុងបរិបទ