គម្ពីរសញ្ញាថ្មី

អេភេសូ 3:1 Khmer Christian Bible (KCB)

ហេតុ​នេះ​ហើយ​ខ្ញុំ​ប៉ូល​ ជា​អ្នក​ទោស​ដោយ​ព្រោះ​ព្រះគ្រិស្ដ​យេស៊ូ​ សម្រាប់​អ្នក​រាល់គ្នា​ដែល​ជា​សាសន៍​ដទៃ​

សូមអានជំពូកពេញលេញ អេភេសូ 3

មើលអេភេសូ 3:1នៅក្នុងបរិបទ