គម្ពីរសញ្ញាថ្មី

អេភេសូ 1:19 Khmer Christian Bible (KCB)

ហើយ​អំណាច​របស់​ព្រះអង្គ​មាន​ភាព​អស្ចារ្យ​លើសលប់​ជា​យ៉ាង​ណា​សម្រាប់​យើង​ជា​អ្នក​ជឿ​ដែល​ស្រប​តាម​អានុភាព​នៃ​ព្រះចេស្ដា​ដ៏​ខ្លាំង​ពូកែ​របស់​ព្រះអង្គ​

សូមអានជំពូកពេញលេញ អេភេសូ 1

មើលអេភេសូ 1:19នៅក្នុងបរិបទ