គម្ពីរសញ្ញាថ្មី

អេភេសូ 1:16 Khmer Christian Bible (KCB)

ខ្ញុំ​មិន​បាន​ឈប់​អរព្រះគុណ​ ដោយ​ព្រោះ​អ្នក​រាល់គ្នា​ឡើយ​ ទាំង​នឹកចាំ​ពី​អ្នក​រាល់គ្នា​នៅ​ក្នុង​សេចក្ដី​អធិស្ឋាន​របស់​ខ្ញុំ​

សូមអានជំពូកពេញលេញ អេភេសូ 1

មើលអេភេសូ 1:16នៅក្នុងបរិបទ