គម្ពីរសញ្ញាថ្មី

ហេព្រើរ 4:11 Khmer Christian Bible (KCB)

ដូច្នេះ​ ចូរ​យើង​ខិតខំ​ព្យាយាម​ឲ្យ​បាន​ចូល​ទៅ​ក្នុង​ការ​សម្រាក​នោះ​ ដើម្បី​កុំ​ឲ្យ​មាន​អ្នកណា​ម្នាក់​ដួល​ចុះ​ តាម​គំរូ​មិន​ស្ដាប់​បង្គាប់​ដដែល​នោះ​ឡើយ។​

សូមអានជំពូកពេញលេញ ហេព្រើរ 4

មើលហេព្រើរ 4:11នៅក្នុងបរិបទ