គម្ពីរសញ្ញាថ្មី

ហេព្រើរ 3:12 Khmer Christian Bible (KCB)

បងប្អូន​អើយ!​ ចូរ​ប្រយ័ត្ន​ កុំ​ឲ្យ​មាន​អ្នកណា​ម្នាក់​ក្នុង​ចំណោម​អ្នក​រាល់គ្នា​មាន​ចិត្ត​អាក្រក់​ និង​ចិត្ត​មិន​ជឿ​ដែល​នាំ​ឲ្យ​បែកចេញ​ពី​ព្រះជាម្ចាស់​ដ៏​មាន​ព្រះជន្ម​រស់នោះ​ឡើយ​

សូមអានជំពូកពេញលេញ ហេព្រើរ 3

មើលហេព្រើរ 3:12នៅក្នុងបរិបទ