គម្ពីរសញ្ញាថ្មី

ហេព្រើរ 13:20 Khmer Christian Bible (KCB)

សូម​ឲ្យ​ព្រះជាម្ចាស់​នៃ​សេចក្ដី​សុខសាន្ដ​ដែល​បាន​ប្រោស​ព្រះយេស៊ូ​ជា​ព្រះអម្ចាស់​របស់​យើង​ និង​ជា​អ្នក​គង្វាល​ចៀម​ដ៏​ឧត្ដម​ ​ឲ្យ​រស់​ពី​ការ​សោយ​ទិវង្គត​ឡើង​វិញ​នោះ​

សូមអានជំពូកពេញលេញ ហេព្រើរ 13

មើលហេព្រើរ 13:20នៅក្នុងបរិបទ