គម្ពីរសញ្ញាថ្មី

ហេព្រើរ 12:28 Khmer Christian Bible (KCB)

ដូច្នេះ​ ដោយ​ព្រោះ​យើង​បាន​ទទួល​នគរ​មួយ​ដែល​មិន​កក្រើក​ នោះ​យើង​ត្រូវ​ដឹង​គុណ​ ទាំង​បម្រើ​ព្រះជាម្ចាស់​ឲ្យ​សព្វ​ព្រះ​ហឫទ័យ​ព្រះអង្គ​ ដោយ​ចិត្ដ​គោរព​កោតខ្លាច​

សូមអានជំពូកពេញលេញ ហេព្រើរ 12

មើលហេព្រើរ 12:28នៅក្នុងបរិបទ