គម្ពីរសញ្ញាថ្មី

ហេព្រើរ 12:17 Khmer Christian Bible (KCB)

ដ្បិត​អ្នក​រាល់គ្នា​ដឹង​ថា​ ក្រោយ​មក​ នៅ​ពេល​គាត់​ចង់​បាន​ពរ​ទុក​ជា​មរតក​ នោះ​គាត់​ក៏​ត្រូវ​បាន​បដិសេធ​វិញ​ ទោះបី​គាត់​ខំ​ស្វែង​រក​ទាំង​ស្រក់​ទឹកភ្នែក​ក៏​ដោយ​ ក៏​រក​ឱកាស​ប្រែចិត្ត​មិន​បាន​ឡើយ។​

សូមអានជំពូកពេញលេញ ហេព្រើរ 12

មើលហេព្រើរ 12:17នៅក្នុងបរិបទ