គម្ពីរសញ្ញាថ្មី

វិវរណៈ 8:8 Khmer Christian Bible (KCB)

ទេវតា​ទីពីរ​ក៏​ផ្លុំ​ត្រែ​ឡើង​ នោះ​ហាក់​ដូច​ជា​មាន​ភ្នំ​មួយ​យ៉ាង​ធំ​កំពុង​ឆេះ​ ដែល​បាន​បោះ​ទៅ​ក្នុង​សមុទ្រ​ ហើយ​សមុទ្រ​មួយ​ភាគ​បី​ក៏​ត្រលប់​ជា​ឈាម​

សូមអានជំពូកពេញលេញ វិវរណៈ 8

មើលវិវរណៈ 8:8នៅក្នុងបរិបទ