គម្ពីរសញ្ញាថ្មី

វិវរណៈ 5:5 Khmer Christian Bible (KCB)

រួច​មាន​ចាស់ទុំ​ម្នាក់​និយាយ​មក​ខ្ញុំ​ថា៖​ «កុំ​យំ​អី​ មើល៍​ តោ​ដែល​ចេញ​ពី​កុលសម្ព័ន្ធ​យូដា​ ជា​ពូជពង្ស​របស់​ស្ដេច​ដាវីឌ​ ព្រះអង្គ​មាន​ជ័យជម្នះ​ ព្រះអង្គ​អាច​បើក​សៀវភៅ​ និង​បកត្រា​ទាំង​ប្រាំពីរ​នោះ​បាន»។​

សូមអានជំពូកពេញលេញ វិវរណៈ 5

មើលវិវរណៈ 5:5នៅក្នុងបរិបទ