គម្ពីរសញ្ញាថ្មី

វិវរណៈ 14:14 Khmer Christian Bible (KCB)

ពេល​នោះ​ខ្ញុំ​មើល​ទៅ​ឃើញ​ពពក​ស​មួយ​ដុំ​ ហើយ​មាន​ម្នាក់​ដូច​ជា​កូន​មនុស្ស​អង្គុយ​លើ​ពពក​នោះ​ ទាំង​ពាក់​មកុដ​មាស​នៅ​លើ​ក្បាល​ និង​កាន់​កណ្ដៀវ​ដ៏​មុត​នៅ​នឹង​ដៃ​របស់​លោក។​

សូមអានជំពូកពេញលេញ វិវរណៈ 14

មើលវិវរណៈ 14:14នៅក្នុងបរិបទ