គម្ពីរសញ្ញាថ្មី

លូកា 23:28 Khmer Christian Bible (KCB)

ប៉ុន្ដែ​ព្រះយេស៊ូ​ងាក​មក​មាន​បន្ទូល​ទៅ​ពួកគេ​ថា៖​ «កូន​ស្រី​ក្រុង​យេរូសាឡិម​អើយ!​ កុំ​យំ​សម្រាប់​ខ្ញុំ​អី​ ចូរ​យំ​សម្រាប់​អ្នក​រាល់គ្នា​ និង​កូន​ចៅ​របស់​អ្នក​រាល់គ្នា​វិញ​ចុះ​

សូមអានជំពូកពេញលេញ លូកា 23

មើលលូកា 23:28នៅក្នុងបរិបទ