គម្ពីរសញ្ញាថ្មី

រ៉ូម 9:3 Khmer Christian Bible (KCB)

ដ្បិត​ខ្ញុំ​សុខចិត្ដ​ត្រូវ​បណ្ដាសា​ឲ្យ​បែក​ចេញ​ពី​ព្រះគ្រិស្ដ​ ដើម្បី​បងប្អូន​ជន​រួមជាតិ​ខាង​ឯ​សាច់ឈាម​របស់​ខ្ញុំ​

សូមអានជំពូកពេញលេញ រ៉ូម 9

មើលរ៉ូម 9:3នៅក្នុងបរិបទ