គម្ពីរសញ្ញាថ្មី

យ៉ូហាន 1:28 Khmer Christian Bible (KCB)

ហេតុ​ការណ៍​ទាំង​នេះ​បាន​កើត​ឡើង​ក្នុង​ក្រុង​បេថានី ​នៅ​ត្រើយ​ម្ខាង​នៃ​អូរ​យ័រដាន់​ ជា​កន្លែង​ដែល​លោក​យ៉ូហាន​កំពុង​ធ្វើ​ពិធី​ជ្រមុជ​ទឹក។​

សូមអានជំពូកពេញលេញ យ៉ូហាន 1

មើលយ៉ូហាន 1:28នៅក្នុងបរិបទ