គម្ពីរសញ្ញាថ្មី

យូដាស 1:11 Khmer Christian Bible (KCB)

វេទនា​ដល់​អ្នក​ទាំង​នោះហើយ​ ពីព្រោះ​ពួកគេ​បាន​ទៅ​តាម​ផ្លូវ​របស់​កាអ៊ីន​ និង​បាន​ស្ទុះ​ចូល​ទៅ​ក្នុង​សេចក្ដី​វង្វេង​របស់​បាឡាម​ ដើម្បី​បាន​កម្រៃ​ ហើយ​បាន​វិនាស​នៅ​ក្នុង​ការ​បះបោ​របស់​កូរេ​

សូមអានជំពូកពេញលេញ យូដាស 1

មើលយូដាស 1:11នៅក្នុងបរិបទ