គម្ពីរសញ្ញាថ្មី

ម៉ាថាយ 8:20 Khmer Christian Bible (KCB)

ព្រះយេស៊ូ​មាន​បន្ទូល​ទៅ​គាត់​ថា៖​ «សត្វ​កញ្ជ្រោង​មាន​រូង​ ឯ​សត្វ​ស្លាប​លើ​មេឃ​មាន​សំបុក​ តែ​កូន​មនុស្ស​គ្មាន​កន្លែង​សម្រាប់​ដាក់​ក្បាល​កើយ​ឡើយ»​

សូមអានជំពូកពេញលេញ ម៉ាថាយ 8

មើលម៉ាថាយ 8:20នៅក្នុងបរិបទ