គម្ពីរសញ្ញាថ្មី

ម៉ាថាយ 28:6 Khmer Christian Bible (KCB)

ព្រះអង្គ​មិន​នៅ​ទី​នេះទៀត​ទេ​ ដ្បិត​ព្រះអង្គ​បាន​រស់​ពី​ការ​សោយ​ទិវង្គត​ឡើង​វិញ​ ដូច​ដែល​ព្រះអង្គ​បាន​មាន​បន្ទូល​រួច​ហើយ​ ចូរ​មក​មើល​កន្លែង​ដែល​គេ​ផ្ដេក​សព​ព្រះអង្គ​ចុះ​

សូមអានជំពូកពេញលេញ ម៉ាថាយ 28

មើលម៉ាថាយ 28:6នៅក្នុងបរិបទ