គម្ពីរសញ្ញាថ្មី

ម៉ាថាយ 28:5 Khmer Christian Bible (KCB)

ទេវតា​នោះ​ក៏​និយាយ​ទៅ​ពួក​ស្ដ្រី​ទាំង​នោះ​ថា៖​ «កុំ​ខ្លាច​អី!​ ដ្បិត​ខ្ញុំ​ដឹង​ថា​ អ្នក​កំពុង​រក​ព្រះយេស៊ូ​ដែល​ត្រូវ​គេ​ឆ្កាង​នោះ​ហើយ​

សូមអានជំពូកពេញលេញ ម៉ាថាយ 28

មើលម៉ាថាយ 28:5នៅក្នុងបរិបទ