គម្ពីរសញ្ញាថ្មី

ម៉ាថាយ 28:2 Khmer Christian Bible (KCB)

ពេលនោះ​ ក៏​មាន​រញ្ជួយ​ដី​យ៉ាង​ខ្លាំង​ ដ្បិត​ទេវតា​របស់​ព្រះអម្ចាស់​បាន​ចុះ​ពី​ស្ថានសួគ៌​មក​ ហើយ​ចូល​ទៅ​ជិត​ផ្នូរ​ ប្រមៀល​ថ្ម​បិទ​ផ្នូរ​នោះ​ចេញ​ និង​បាន​អង្គុយ​នៅ​លើ​ថ្ម​នោះ។​

សូមអានជំពូកពេញលេញ ម៉ាថាយ 28

មើលម៉ាថាយ 28:2នៅក្នុងបរិបទ