គម្ពីរសញ្ញាថ្មី

ម៉ាកុស 5:30 Khmer Christian Bible (KCB)

ព្រះយេស៊ូ​ជ្រាប​ក្នុង​អង្គ​ទ្រង់​ភ្លាម​ថា​ អំណាច​បាន​ចេញ​ពី​ព្រះអង្គទៅ​ ព្រះអង្គ​ក៏​បែរ​ទៅ​បណ្ដាជន​ និង​មាន​បន្ទូល​ថា៖​ «តើ​អ្នកណា​បាន​ពាល់​អាវ​ខ្ញុំ?»​

សូមអានជំពូកពេញលេញ ម៉ាកុស 5

មើលម៉ាកុស 5:30នៅក្នុងបរិបទ