គម្ពីរសញ្ញាថ្មី

ម៉ាកុស 14:48 Khmer Christian Bible (KCB)

ព្រះយេស៊ូ​ក៏​មាន​បន្ទូល​ទៅ​ពួកគេ​ថា៖​ «តើ​អ្នក​រាល់គ្នា​មកត​ទល់​នឹង​ចោរ​ឬ​អី​ បាន​ជា​មក​ចាប់​ខ្ញុំ​ទាំង​មាន​ដាវ​ និង​ដំបង​ដូច្នេះ?​

សូមអានជំពូកពេញលេញ ម៉ាកុស 14

មើលម៉ាកុស 14:48នៅក្នុងបរិបទ