គម្ពីរសញ្ញាថ្មី

ម៉ាកុស 14:27 Khmer Christian Bible (KCB)

ព្រះយេស៊ូ​មាន​បន្ទូល​ទៅ​ពួកគេ​ថា៖​ «នៅ​យប់​នេះ​ គ្រប់​គ្នា​នឹង​ជំពប់​ដួល​ ព្រោះ​មាន​សេចក្ដី​ចែង​ទុក​មក​ថា​ យើង​នឹង​វាយ​អ្នក​គង្វាល​ ហើយ​ចៀម​នឹង​ខ្ចាត់​ខ្ចាយ​ទៅ​

សូមអានជំពូកពេញលេញ ម៉ាកុស 14

មើលម៉ាកុស 14:27នៅក្នុងបរិបទ