គម្ពីរសញ្ញាថ្មី

ភីលីព 1:15 Khmer Christian Bible (KCB)

មាន​មនុស្ស​មួយ​ចំនួន​ប្រកាស​អំពី​ព្រះគ្រិស្ដ​ ដោយ​ព្រោះ​សេចក្ដី​ឈ្នានីស​ និង​ការ​ឈ្លោះ​ប្រកែក​មែន​ ប៉ុន្ដែ​មាន​មនុស្ស​មួយ​ចំនួន​ទៀត​ពិត​ជា​ប្រកាស​ដោយ​ព្រោះ​បំណង​ល្អ​

សូមអានជំពូកពេញលេញ ភីលីព 1

មើលភីលីព 1:15នៅក្នុងបរិបទ