គម្ពីរសញ្ញាថ្មី

ទីតុស 3:11 Khmer Christian Bible (KCB)

ដោយ​ដឹង​ថា​ មនុស្ស​បែប​នេះ​អាក្រក់​អស់​ហើយ​ គេ​ចេះ​តែ​ធ្វើ​បាប​ ព្រមទាំង​ជា​អ្នក​ដាក់​ទោស​ខ្លួន​ឯង​ទៀត​ផង។​

សូមអានជំពូកពេញលេញ ទីតុស 3

មើលទីតុស 3:11នៅក្នុងបរិបទ