គម្ពីរសញ្ញាថ្មី

កូឡូស 4:18 Khmer Christian Bible (KCB)

ខ្ញុំ​ប៉ូល​សរសេរ​ពាក្យ​ជម្រាបសួរ​នេះ​ដោយ​ផ្ទាល់ដៃ​ ហើយ​សូម​អ្នក​រាល់គ្នា​នឹកចាំ​អំពី​ការ​ជាប់​ចំណង​របស់​ខ្ញុំ​ផង។​ សូម​ឲ្យ​អ្នក​រាល់គ្នា​បាន​ប្រកប​ដោយ​ព្រះគុណ។​

សូមអានជំពូកពេញលេញ កូឡូស 4

មើលកូឡូស 4:18នៅក្នុងបរិបទ