គម្ពីរសញ្ញាថ្មី

កូឡូស 1:12 Khmer Christian Bible (KCB)

រួច​អរព្រះគុណ​ដល់​ព្រះវរបិតា​ដោយ​អំណរ​ ដ្បិត​ព្រះអង្គ​បាន​ធ្វើ​ឲ្យ​អ្នក​រាល់គ្នា​ស័ក្ដិសម​នឹង​មាន​ចំណែក​ក្នុង​មរតក​របស់​ពួក​បរិសុទ្ធ​ដែល​នៅ​ក្នុង​ពន្លឺ។​

សូមអានជំពូកពេញលេញ កូឡូស 1

មើលកូឡូស 1:12នៅក្នុងបរិបទ