គម្ពីរសញ្ញាថ្មី

កិច្ចការ 7:9 Khmer Christian Bible (KCB)

ហើយ​បុព្វបុរស​ទាំង​នោះ​បាន​លក់​លោក​យ៉ូសែប​ទៅ​ស្រុក​អេស៊ីព្ទ​ ដោយ​ព្រោះតែ​សេចក្ដី​ច្រណែន​ ប៉ុន្ដែ​ព្រះជាម្ចាស់​បាន​គង់​នៅ​ជាមួយ​លោក​យ៉ូសែប​

សូមអានជំពូកពេញលេញ កិច្ចការ 7

មើលកិច្ចការ 7:9នៅក្នុងបរិបទ